Akcjonariusze Spółki Scan-Motopol S.A.

Iwona Drabek – akcjonariusz większościowy

Marta Kura

Kontakt

e-mail: zarzad@motopol.com.pl

Informacja o wyborze podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. 

Spółka pod firmą Scan-Motopol Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach informuje, że w dniu 28.09.2020r. na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, jako podmiot, któremu zostało powierzone prowadzenie rejestru akcjonariuszy spółki wybrano Q Securities  Dom Maklerski z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowska  142.

30.09.2020r. Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji.